Vanliga frågor och svar

Läs alltid bibacksedeln innan du tar Calma. Klicka på frågorna nedan för att visa svaren!

 • Vad är Calma och vad används det för?
  Vad är Calma och vad används det för?
 • Vad innehåller Calma?
  Vad innehåller Calma?
 • Hur använder du Calma?
  Hur använder du Calma?
 • Om du glömt att ta Calma?
  Om du glömt att ta Calma?
 • Kan barn använda Calma?
  Kan barn använda Calma?
 • Finns det några effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när man har tagit Calma?
  Finns det några effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när man har tagit Calma?
 • Vad gäller vid graviditet?
  Vad gäller vid graviditet?
 • Vad gäller vid amning?
  Vad gäller vid amning?
 • Hur lång hållbarhet har Calma?
  Hur lång hållbarhet har Calma?
 • Hur ska Calma förvaras?
  Hur ska Calma förvaras?
 • Vilka biverkningar kan man få av Calma?
  Vilka biverkningar kan man få av Calma?
 • När ska du inte ta Calma?
  När ska du inte ta Calma?
 • Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
  Vad skall man göra om man tagit för stor dos?